Warsztaty małżeńskie- komunikacja

W sobotę 18 marca w naszej Ochronce na Woli odbyły się warsztaty dla małżonków o komunikacji w małżeństwie. Warsztaty poprowadziła pani Anna Murawska, która wcześniej gościła już w naszej ochronce i wygłosiła prelekcję na temat budowania ogniska domowego. W warsztatach wykorzystano metodę case study, którą posługuje się Akademia familijna, stowarzyszenie organizujące kursy i warsztaty dla małżonków i rodziców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. AW naszych warsztatach wzięło udział kilkanaście par, rodziców dzieci z ochronki. Pani Anna zaproponowała nam studium przypadku, analizę wzajemnej relacji fikcyjnego małżeństwa. Uczestnicy zapoznali się z subiektywnym spojrzeniem na sprawy swojego małżeństwa obydwu małżonków. Wspólnie pochylaliśmy się nad ustaleniem, jak każde z małżonków postrzega siebie i współmałżonka oraz ich wzajemne relacje, jak aktualnie czuje się w małżeństwie. Następnie nazywaliśmy problemy, jakie według nas występują w analizowanej rodzinie. Kolejnym krokiem było zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby uzdrowić sytuację. W moim odczuciu ta metoda jest bardzo ciekawa i może być skuteczna, gdyż analizowany przypadek zawiera taką gamę problemów, w której może się odnaleźć każde małżeństwo. Wielkim bogactwem jest wspólnie wypracowana lista rozwiązań, które każde małżeństwo może zabrać do domu i wykorzystać dla siebie. Cenne były również krótkie wykłady pani Ani na temat komunikacji w małżeństwie i ich różnych poziomach, konieczności poznania siebie oraz małżonka z uwzględnieniem różnic płciowych, wzajemna akceptacja i szacunek oraz empatia. Na koniec warsztatów wybrzmiało, jak bardzo ważna jest w małżeństwie cierpliwość, zarówno dla współmałżonka, jak i samego siebie. W procesie zmian na lepsze trzeba poruszać się małymi krokami, pamiętając o wzajemnym docenianiu i chwaleniu. Komunikacja w małżeństwie wymaga znalezienia na nią czas, gdyż dobra komunikacja służy relacji i umacnia wzajemną miłość. Jesteśmy z mężem bardzo wdzięczni za możliwość uczestniczenia w tych warsztatach. Poznanie nowej metody na rozwiązywanie codziennych trudności ubogaciło nas i jest inspiracją do pracy nad poprawą naszej małżeńskiej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia drugiej strony i ze świadomością, że razem prowadzimy się do świętości.

Magda i Mariusz Siedlikowie
Rodzice 6 – ga dzieci

Link do zdjęć: photos.app.goo.gl/nZshAqiAjxwNZa1Z7