Rekrutacja

Jeżeli szukasz przedszkola w którym dzieci są szczęśliwe. Przedszkola, które może być przedłużeniem domu rodzinnego, tj. panują w nim kameralne warunki, małe grupy, starsze dzieci wspierają młodsze. Przedszkola, w którym oprócz nauki dzieciom przekazywane są wartości, to serdecznie zapraszamy do naszej Ochronki.

MAMY MIEJSCE DLA TWOJEGO DZIECKA. ZAPRASZAMY.

Przedszkole przyjmuje dzieci, których Rodzice pragną powierzyć je opiece wychowawczej tej placówki, utożsamiają się z systemem wartości w duchu którego prowadzona jest Ochronka i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowywaniu swoich dzieci.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-6 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

W naszej Ochronce jest oddział 6-latków (zerówka).

Aby zgłosić dziecko do naszego przedszkola proszę złożyć podanie zawierające prośbę o przyjęcie wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) i danymi rodziców ( imiona, nazwiska, adres, kontakt telefoniczny i mailowy) oraz krótkim uzasadnieniem podania.

Na rozmowę rekrutacyjną można się umówić pisząc na maila: ochronka.warszawa@gmail.com lub dzwoniąc do Siostry Róży pod numer 884 780 716

Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.