Rekrutacja

Jeżeli szukasz przedszkola w którym dzieci są szczęśliwe. Przedszkola, które może być przedłużeniem domu rodzinnego, tj. panują w nim kameralne warunki, małe grupy, starsze dzieci wspierają młodsze. Przedszkola, w którym oprócz nauki dzieciom przekazywane są wartości, to serdecznie zapraszamy do naszej Ochronki.

OD WRZEŚNIA 2023 MOŻEMY PRZYJĄĆ JESZCZE 2 DZIECI. ZAPRASZAMY.

Przedszkole przyjmuje dzieci, których Rodzice pragną powierzyć je opiece wychowawczej tej placówki, utożsamiają się z systemem wartości w duchu którego prowadzona jest Ochronka i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowywaniu swoich dzieci.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-6 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

W naszej Ochronce jest oddział 6-latków (zerówka).

Aby zgłosić dziecko do naszego przedszkola proszę złożyć podanie zawierające prośbę o przyjęcie wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) i danymi rodziców ( imiona, nazwiska, adres, kontakt telefoniczny i mailowy) oraz krótkim uzasadnieniem podania.

Na rozmowę rekrutacyjną można się umówić pisząc na maila: ochronka.warszawa@gmail.com lub dzwoniąc do Siostry Róży pod numer 884 780 716

Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.