Ojcowie u Benedyktynów

Piotr Kosmala
NO CHOĆ NA KOMPLETĘ!
Wszystkim uczestnikom Dni Skupienia dla Mężczyzn w Tyńcu
w śnieżny grudniowy weekend Anno Domini 2023
Był atak zimy – nagły, choć przepowiadany,
Był stary klasztor – właśnie nieco odnawiany,
Byli w klasztorze mnisi – cisi, rozmodleni,
Byli państwo z Warszawy – głośni i weseli,
Były z nimi siostrzyczki – wśród nich Siostra Róża,
Był ważny powód tej wizyty – męska dusza!
Był wykład o Abramie i o życia celu,
Był i o królu Dawidzie, którzy przerósł wielu,
Było też o Józefie – najlepszym patronie,
Było o Marii, Marcie, bracie ich na stronie,
Były godziny czytań i noce rozmowne,
Były chwile refleksji i żarciki słowne…
Była uczta duchowa, dziś trudno o lepsze,
Komu terminu zbrakło… niechaj czyta wiersze.
***

W dniach 1-3.12.2023r. grupa ojców dzieci i przyjaciół naszego przedszkola uczestniczyła w Dniach Skupienia dla Mężczyzn w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Głównym filarem tego wydarzenia zorganizowanego w najstarszym polskim klasztorze zakonnym były konferencje głoszone przez Ojca Konrada Małysa skupione na motywach męskości, ojcostwa i męskiego powołania. Panowie chętnie uczestniczyli w modlitwach z tynieckimi mnichami, ale naturalnie nie zabrakło również czasu na męskie rozmowy i wymianę życiowych oraz rodzinnych doświadczeń. Uczestnicy Dni Skupienia zgodnie przyznają, że te trzy dni spędzone w Tyńcu to czas owocny, pożyteczny i bardzo pomocny.

Tomasz Kulikowski

Dziękujemy p.Karolowi Piotrowskiemu – Tacie Jagody i Anieli za zdjęcia i zapraszamy do obejrzenia: photos.app.goo.gl/d4RLgH8S2ThQY8Jc9