„Szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego”

W Piątek 10 marca w Kaplicy Sióstr w Warszawskiej Ochronce na Woli odbyła się Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci z grupy starszej – Motylki.
Na Drogę Krzyżową zostały zaproszone Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Nabożeństwo oparte było na rozważaniach Z „Dzienniczka Siostry Faustyny”, które czytała Siostra Faustyniana i Pisma Świętego – czytanego przez Siostrę Różę.
Wstępem do Drogi Krzyżowej była rozmowa św. Faustyny (w rolę której wcieliła się s. Faustyniana) z Panem Jezusem ( w rolę wcielił się Wojtek), który poprosił Ją o namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego i ustanowienie go w Kościołach, aby dusze niedowierzające w dobroć Pana zaznały radości i ukojenia w promieniach Krwi i Wody w otwartym przez włócznię sercu Chrystusa. Jak sam powiedział:
*‘(…) miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem.”*
Przed rozważaniami Drogi Krzyżowej został wniesiony przez Siostrę Izaakę obraz Jezusa Miłosiernego.
Dzieci były bardzo przejęte swoimi kwestiami, starannie ubrane, nauczone perfekcyjnie swoich ról, niezwykle wiarygodnie wcieliły się we wszystkich uczestników na drodze męki Pana. Zwieńczeniem było widowiskowe pokonanie śmierci i powstanie Pana Jezusa z grobu.
O wyjątkowości tej realizacji również świadczyło tłumaczenie każdej ze stacji przez samego Pana Jezusa, którego udzielił w objawieniach wspomnianej wcześniej św. siostrze Faustynie.
Myślę, że odtworzenie męki Pana Jezusa w takiej formie jest dla dzieci ale i dla rodziców spotkaniem z wciąż żywą historią Miłości. Uczestniczenie i przeżywanie może okazać się uświadamiające i otwierające oczy duszy na miłosierdzie Chrystusa, bowiem „szczęśliwa dusza, która zrozumiała miłość serca Jezusowego.”

Ania Escorcio Cerqueira,
Mama Natalki

Zdjęcia cz.1 – drive.google.com/drive/folders/1TArKR224HkLCwSa4JZYX6VYPpertuv8g?usp=sharing Zdjęcia cz. 2 – drive.google.com/drive/folders/1HFdFzGV0LudAHzpdoSAlldpuixBYSgKt?usp=sharing