„Najpiękniejsza z Niewiast u nas w przedszkolu na Woli.”

*„Najpiękniejsza z Niewiast u nas w przedszkolu na Woli.” *

Przy boku bł. Edmunda Bojanowskiego naszej ochronce patronuje Najpiękniejsza z Niewiast, Maryja. Jej postać jest szczególnie bliska naszemu sercu. W Słowach: „Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.” (J 19, 26b-27a) Bóg uczynił Królową Nieba i Ziemi naszą Matką. Z tego względu na przedszkolnym placu pojawiła się figura naszej i naszego Zbawiciela Matki, przypominająca o Jej żywej obecności w naszym życiu. Niepokalanie Poczęta jest dla nas wzorem pokory i ufności wobec Boga, służby i ofiarności wobec bliźniego, dlatego nabożeństwie majowym z licznym udziałem dzieci, rodziców, sióstr i pań została poświęcona figura Matki Bożej przez Ojca Kapelana Tadeusza Małachwiejczyka SAC. Podczas uroczystości zostało odczytana Ewangelia, a w niej niesamowity fragment wypowiedzianych słów Maryi: “Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5). W ten sposób Matka Boża zachęca nas do bezgranicznej ufności i służby Bogu. Na zakończenie dzieci złożyły wiosenne kwiaty pod figurą Maryi, oddając Jej należytą cześć.
Maryjo, Matko Boga, nasza Mamusiu, Ty przychodzisz do nas z otwartymi ramionami. A my Twoje dzieci wtulamy się w Twój Matczyny płaszcz, prosząc o Twoje orędownictwo dla naszej ochronkowej wspólnoty.
Link
zdjęć: photos.app.goo.gl/Boo3UYYg2BoukLyn8
Marta Golimowska
Nauczyciel, grupa Motylki