Droga Krzyżowa z Matką

Maryja w chwili Zwiastowania Dobrej Nowiny przez archanioła pokazała, że pokłada w Bogu swoje nadzieje i bezgranicznie Mu ufa. Ona słowami *Niech tak się stanie* zaczęła udział w zbawczej misji i towarzyszyła swojemu Synowi do końca. Możemy od niej się uczyć pokory, zaufania, wiary, a przede wszystkim tego, jak TRWAĆ przy Chrystusie. W każdej sytuacji życiowej: w radościach, powodzeniu i sukcesie, a także podczas trudów i problemów. Serce Maryi choć było przeszywane mieczem boleści, było obecne przy konającym Zbawicielu. Ona była zawsze przy Jezusie, nie opuściła Go tak, jak Jego uczniowie. A ja? Trwam przy Bogu tak, jak Ona? Czy w chwilach trudnych chowam się jak uczniowie byleby nie być blisko Cierpiącego Chrystusa?
Każde nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywamy jako ochronkowa wspólnota w kaplicy Sióstr Służebniczek NMP, jest piękne i pełne zadumy. Gromadzimy się w coraz liczniejszym składzie, goszcząc ukraińskie rodziny modląc się o pokój na świecie. W ten piątek – 25 marca świętowaliśmy Zwiastowanie Pańskie. Z tej okazji połączyliśmy się w duchowej modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w tym dniu zawierzał Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zawitali do nas także Archanioł Gabriel oraz Maryja, która towarzyszyła nam przez całą Drogę Krzyżową. Rozważania były ujęte w formie rozmowy Matki Bożej (w którą wcieliła się pani Ewa) z dziećmi ze starszej grupy „Motylków”. „Aniołki”, czyli młodsze dzieci przebrane w stroje Jezusa, Jego Matki, Cyrenejczyka, św. Weroniki, żołnierzy i płaczących niewiast najlepiej jak potrafiły przeżywały Mękę Chrystusa. Jak po każdym nabożeństwie na koniec, stojąc wokół ołtarza, pomodliliśmy się za wstawiennictwem Niepokalanie Poczętej w języku polskim i ukraińskim.

Marta Golimowska
nauczyciel, grupa Motylki
Link do zdjęć: photos.app.goo.gl/tVv76UgyyD4Aw8s46