Zebranie dla Rodziców w Ochronce na Woli

Dnia 3. 03. 2022 odbyło się zebranie podsumowujące działania dydaktyczno-wychowawcze w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021\22. Gościem specjalnym była dr Ewa Zielińska, która wygłosiła prelekcję pt. „Przygotowanie starszych i młodszych przedszkolaków do szkoły”. Rodzice z wielką uwagą wsłuchiwali się w słowa mądrego i doświadczonego pedagoga. Po raz kolejny usłyszeli, że bardzo ważne jest wdrażanie dzieci do samodzielności, która daje podwaliny do rozwijania umiejętności manualnych, ważne jest rozwijanie w dzieciach umiejętności słuchania, patrzenia na osobę z którą się rozmawia. Ogromne znaczenie ma wzmacnianie i rozwijanie odporności emocjonalnej, również przez gry planszowe i naukę przegrywania, doprowadzanie podjętych czynności do końca. Zapewnienie dziecku odpowiedniej dawki aktywności fizycznej jest po prostu niezbędne i bardzo rozwijające. Niezwykle cenne są zabawy matematyczne i czytelnicze, które mają być wprowadzeniem w świat nauki szkolnej. Na zakończenie pani Ewa powiedziała, że bardzo Jej miło z powodu dużej frekwencji ojców na zebraniu, że cieszy Ją zaangażowanie ich w wychowanie dzieci ponieważ ma to ogromnie pozytywny wpływ. Kolejna osobą, która zabrała głos była s. Róża -dyrektor, podsumowała działalność przedszkola, zwróciła uwagę rodziców na treści przekazane przez dr Zielińską i potwierdziła ich znaczenie w codziennej praktyce edukacyjnej i wychowawczej. Podziękowała za współpracę, wsparcie i mądre wychowywanie i prowadzenie dzieci. Prosiła o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie, podzieliła się swoimi uczuciami: dumy i szacunku dla rodzin, które otwierają swoje serca i domy dla uciekających z Ukrainy. Pani Ania – nauczyciel w grupie Motylków, opowiedziała o postępach swoich przedszkolaków, przytoczyła kilka ciekawych anegdot z życia grupy, aby uzmysłowić rodzicom jak dobrze się czują w naszej ochronce, jak wspaniale się rozwijają i jak dużo potrzebują wsparcia od nauczycieli i najbliższych. Pani Ewa – nauczyciel z grupy Aniołków, życzyła Rodzicom, aby wszystkie usłyszane mądrości potrafili zastosować w codziennej praktyce, aby byli dla swoich pociech wsparciem i opoką i aby dane im\nam było wychowywać swoje dzieci w pokoju, o który wspólnie wszyscy modliliśmy się na zakończenie zebrania.
Link do zdjęć: photos.app.goo.gl/VStCcsfGviGG7Fi87
Ewa Chołod-Pałka, nauczyciel w grupie Aniołków