“Edmundowski tydzień serdeczności”

Wszyscy się radują, bo tydzień patrona świętują. Do ochronki idziemy z dobrym humorem, poznawać Edmunda, który jest dla nas wzorem. W najmniejszym geście staraliśmy się być serdecznym i dobrym, solidnie pracować oraz kochać Boga i drugiego jak siebie samego. Nasz patron, pomimo kruchego zdrowia, chętnie pomagał biednym i ubogim, a całe życie zawierzał Maryi. Dzięki temu zbudował wiele pięknych dzieł: ochronki, biblioteki, a nawet założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Aby mu podziękować za świadectwo, siostry i naszą ochronkę, czytaliśmy o nim, wystawialiśmy teatrzyki, śpiewaliśmy piosenki, mówiliśmy wierszyki. “Aniołki” z rodzicami brały udział w konkursie plastycznym, aby wyrazić dobroć ojca Edmunda w obrazie artystycznym. A kreatywna księga po motylkowych rodzinach nadal wędruje, dzięki czemu silne i trwałe relacje buduje. W duchu rodzinnej serdeczności przeżyliśmy ten tydzień, jak pisał błogosławiony Edmund Bojanowski: “Czym ranne wstanie i rychłe zasianie tym też wczesne wychowanie. Tu więc zacząć się musi odrodzenie ludzkości (…) przede wszystkim w życiu rodzinnym, domowym, w obrębie wczesnego wychowania”.
Link do zdjęć: drive.google.com/drive/folders/1gPLXiB6SqjCFRwv0vE7UjMtr4YLLb10v?usp=sharing
Marta Golimowska
Nauczyciel, grupa Motylki