Startujemy! Nie z tej ziemi..

*Startujemy, nie z tej ziemi.*
Święci są dla nas nieustanną inspiracją, wzorem do naśladowania. Pomagają nam odnaleźć odpowiedzi na niecodzienne i nieraz trudne pytania, ukazując przy tym drogę nie zawsze dla nas łatwą i przyjemną, którą należy podążać.
Staramy się czerpać z ich przykładu bowiem w tym co robili byli prawdziwi i autentyczni. Byli ludźmi z krwi i kości, ludźmi którzy kochali, błądzili, upadali.. ale za każdym razem podnosili się by móc realizować swoją misję.
Odrzućmy zatem wyidealizowane i nierealne do osiągnięcia wzorce i czerpmy wspólnie z ich doświadczeń i mądrości. Czerpiąc z przemyśleń i doświadczeń bł. Edmunda Bojanowskiego, który kładł szczególny akcent na integralność wychowania, czyli nieoddzielanie sfery duchowej od życia codziennego, będziemy się starać poprzez ukazanie mądrości świętych iść drogą właściwych wzorców wychowawczych.
Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu i przybliżenie dzieciom świętych jako naszych orędowników i pocieszycieli będzie Bal Wszystkich Świętych, który 29 października odbył się w przedszkolu Ochronka na Warszawskiej Woli. Słowem, muzyką i tańcem nauczyciele oraz Siostry będą starały się pokazać, że święci tak jak i my doświadczali takiej codzienności jak i my, przez co są nam tak bardzo bliscy i stale są z nami choć niewidzialni i pomagają nam kroczyć drogą prosto do Jezusa, naszego nieba i wieczności.
Link do zdjęć: photos.app.goo.gl/NvdGE3dXWXaZfoTq8
Anna Kulik
Nauczyciel, grupa Motylki