Niezwykła księga Edmunda Bojanowskiego

*Drodzy Rodzice,*
Pragnę serdecznie zaprosić Was i Nasze przedszkolaki z grupy Motylki do uczestnictwa w projekcie czytelniczym, pt. Niezwykła Księga. Niezwykła, bowiem przybliża postać człowieka, który jak nikt inny uczył miłości do Boga, do drugiego człowieka i do Ojczyzny. Ukazuje nam postać Edmund Bojanowskiego – człowieka o bardzo dobrym i wrażliwym sercu.
*Celem projektu „Niezwykła Księga Edmunda Bojanowskiego” jest:*
· Zgłębienie wiedzy o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim;
· Inspirowanie dzieci do poszukiwania właściwych wzorców postępowania; ukazanie właściwych wzorców zachowań.
· Promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków;
· Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej;
· Angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci;
*Na czym polega projekt?*
· Nauczyciel zakłada zeszyt w formacie A4 z czystymi kartkami. Na pierwszej stronie wkleja wstęp do bajki inspirowany książką s. Krystyny Kasperczyk, pt.” Jak Mundek szedł do nieba” oraz „Jak Amelka znalazła Boga” po czym zapoznaje dzieci z jego treścią i zachęca aby zaproponowały dalszą część.
· W tym samym dniu n- l pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Wówczas zabiera księgę do domu, gdzie wspólnie z rodzicami wymyśla dalszą część i samodzielnie wykonuje rysunek *( najlepiej kredkami, proszę o nie używanie farb i flamastrów). *
· *Za każdym razem „Niezwykła Księga” wraca do nauczyciela, który wyznacza kolejną chętną osobę.*
· Tak książka krąży po domach przedszkolaków.
· *Na koniec nauczyciel odczytuje bajkę i wspólnie z dziećmi wymyśla jej zakończenie **😉* To wszystko!

*Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy*

*Anna Kulik*
*Nauczyciel, koordynator projektu w przedszkolu*