Konkurs plastyczny “bł. Edmund Bojanowski”

Szanowni Rodzice i kochane Aniołki!
Zapraszamy wszystkie Rodziny dzieci z grupy młodszej Aniołki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce bł. Edmunda Bojanowskiego na pamiątkę jego 150 urodzin dla nieba. Inspiracją do wykonania prac może być jeden z cytatów naszego Patrona: “Najwyższym celem wychowania jest: aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, “Zadaniem wczesnego wychowania nie jest żadna szkolna nauka, lecz nauka życia”, “Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota”, “Słowa nauki tu nie wystarczą: dzieci , nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają”, “Dzieci mają być zaprawiane do spraw całego życia ludzkiego”, lub inny, wybrany osobiście cytat bł. E. Bojanowskiego.
Technika i format pracy jest dowolna ważne, aby widniał na niej wybrany cytat. Praca może przybrać formę rysunku, malowidła, kolażu np. z wykorzystaniem zdjęć, czy komiksu… Wierzymy w Waszą kreatywność i pomysłowość! Powstałe prace należy przynieść do przedszkola do 15.11.21 Dnia 21.11.21 prace zostaną wystawione do oglądania i podziwiania naszej przedszkolnej społeczności.
z życzeniami kreatywnych działań Zespół Ochronki