Rodzinny Ochronkowy różaniec

Zwiastowanie Maryi : Modliliśmy się za tych, dzięki którym jesteśmy na świecie – naszych Rodziców i Dziadków. Modliliśmy się za całą Rodzinę, także tą w niebie. Prosiliśmy o niebo dla wujka Michała.
Nawiedzenie św. Elżbiety : Modliliśmy się o to, aby potrafić pomagać, nieść radość i pociechę innym. Jak Maryja Elżbiecie!
Narodzenie Pana Jezusa : Dziękowaliśmy za wszystko co mamy. Za siebie, za dom, za miłość i za zdrowie. To nasze największe skarby.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni : Dziękowaliśmy za chrzest. Wspominaliśmy chrzest Tonia i Idy, dzięki któremu mogą być przyjaciółmi Jezusa.
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni : Dziękowaliśmy za dar dzieci, za ich miłość. Dziękowaliśmy za to, że potrafią pięknie słuchać i pytać.
W prostocie i głębi tej niezwykłej modlitwy powierzyliśmy Matce Bożej wszelkie bliskie nam sprawy.
Dziękujemy za wspólny Różaniec!

Dorota, Mateusz, Antoni i Ida Kruszelniccy