PAŹDZIERNIK 2021

PAŹDZIERNIK 2021

HASŁO MIESIACA: Uwielbiamy Pana Boga z Matką Bożą Różańcową

PATRON: Matka Boża Różańcowa

WARTOŚĆ: Dobre Serce

 

Tematy kompleksowe Cele ogólne
 

ANIOŁKOWO

1.   Różaniec z darów jesieni

2.   W jesiennym rytmie

3.   Leśni lokatorzy

4.   Mały misjonarz poznaje świat

Cele zerówka:

·      Rozwijanie umiejętności potrzebnych do podjęcia nauki pisania i czytania: wprowadzenie dzieci w świat liter i cyfr.

·      Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i manualnych.

·      Kształtowanie umiejętności klasyfikowania, grupowania, porównywania, segregowania i porządkowania.

·      Ćwiczenie pamięci słuchowej i wzrokowej.

 

 

·      Zaproszenie  Anioła Stróża do naszego życia i zachęcenie dzieci do bycia Aniołem dla drugiego człowieka

·      Ukazanie, że Anioł Stróż jest naszym opiekunem i darem Pana Boga.

·      Wdrażanie do uczestnictwa we wspólnej rodzinnej modlitwie różańcowej.

·      Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie  i dostrzeganie jej piękna  stworzonego przez P. Boga i uczenie wdzięczności za dary i Opaczność Bożą

·      Zapoznanie z mieszkańcami lasu, ich zwyczajami i specyfiką środowiska.

·      Poszerzanie wiedzy na temat krajów misyjnych i działalności misjonarzy, naszych Sióstr w Kamerunie  oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.