Dobro to nie jest wiedza – dobro, to czyn

Słowa francuskiego pisarza R. Rollanda doskonale wpisują się w misję naszego przedszkola na ostatnie dni. Zakończyliśmy bowiem niedawno okres Wielkiego Postu, czas zatem na kilka chwil refleksji i podsumowania co się działo w naszym Przedszkolu Sióstr Służebniczek na Woli w Warszawie.
Przez 40 dni staraliśmy się wspólnie z dziećmi wpatrywać w twarz Pana Jezusa, podejmować wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia aby zmienić swoje zachowanie, otworzyć się na drugiego człowieka i zaprosić do naszych serc Pana Jezusa. Pytanie, czy nam się to udało? Edmund Bojanowski zwykł mawiać, że „Dzieci, lud nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, jak żyć mają”, dlatego przez ten cały czas dzieci czyniły dobre uczynki na rzecz koleżanek, kolegów a także członków rodziny. Gromadzone były one w pięknej szkatułce dobrych uczynków i każdego dnia – ku naszej wielkiej radości – było ich coraz więcej. Dzieci dokonały w tym czasie rzeczy niezwykłej, otworzyły nam oczy na fakt, iż okazanie komuś wsparcia, pomocy i życzliwości to naprawdę tak niewiele, a przynieść może piękne owoce. Dzieci wraz z rodzicami podjęli wielki trud, którego wytwory już teraz radują nas wszystkich, a przede wszystkim Pana Boga. Uśmiech na twarzach dzieci, gdy mogły rozświetlić swoją drogę kolejnymi sercami, za dobre uczynki były pięknym dowodem na to, że pomaganie sprawiało im dużo radości, a one same są w stanie dokonać rzeczy wielkich. Wystarczy tylko w nie uwierzyć i pozwolić im działać. Wszyscy mamy nadzieję, że misja, którą rozpoczęliśmy w okresie Wielkiego Postu, będzie kontynuowana, a dary dobroci naszych dzieci doprowadzą je do najwyższego szczęścia.
Kolejną z naszych przedszkolnych tradycji wielkopostnych jest przygotowanie palm na Niedzielę Palmową. Jest to zwyczaj pełen symboli. Tradycja święcenia palm nawiązuje oczywiście do wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to tamtejsza ludność witała go oliwnymi lub palmowymi gałązkami. Palma wielkanocna jest symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, oraz męki i odkupienia. Kultywując tę tradycję chcemy pokazać dzieciom, że palma wielkanocna to coś więcej niż tylko element dekoracji.
Anna Kulik
Nauczyciel, grupa Motylki