Święty Józefie opiekuj się nami w codzienności

8 grudnia 2020 Papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła ogłosił Rok Świętego Józefa (do 8.12.2021). Z tej okazji w przeddzień rozpoczęcia nowenny do opiekuna Maryi, w naszym przedszkolu, zostały poświęcone 4 figurki tego świętego. Poświęcenia dokonał ks. kapelan Tadeusz Małachwiejczyk, który przybliżył postać cieśli z Nazaretu. Dzieci uważnie słuchały. Ku zadziwieniu zebranych znały odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie życia św. Józefa. Przez całą nowennę będziemy wspólnie modlić się i jeszcze bliżej Go poznawać. A od 19 marca 2021 Święty Józef wyrusza w pielgrzymkę po Warszawie. Będzie wędrował od rodziny do rodziny. Podobnie wędrowała po naszych domach Maryja w adwencie, czy Różaniec w październiku. Święty Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty (jak powiedział Papież Franciszek), ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność”. Dlatego otwórzmy na nowo drzwi swoich serc, naszych rodzin, aby w tym trudnym czasie ograniczeń z powodu pandemii i jej konsekwencji, nadzwyczajny patron mógł działać i prowadzić nas z nadzieją na lepsze jutro. W liście „Patris corde” (łac.Ojcowskim sercem) Papież podkreśla „twórczą odwagę świętego Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach. Wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności. Ten rok, to czas szczególnej łaski. Staje się zachętą do zawierzania świętemu Józefowi. To wyjątkowy przewodnik duchowy na naszej drodze na ziemi prowadzącej do nieba. Józef, który w ewangeliach pozostaje milczący (bo nie notują one ani jednego wypowiedzianego przez niego słowa), wskazuje nam, że ważniejsza od pouczeń, kar i nakazów jest mądra obecność. Uczy, że autorytet ojcowski i szacunek dzieci zdobywa się raczej prawością życia i dobrym przykładem niż naukami. A więc idźmy za przykładem i ze wsparciem świętego Józefa. Anna Kulik – nauczyciel
Zdjęcia: photos.app.goo.gl/patbGK5ieHa26Rp68