Adwent

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego

Papież Franciszek

Po co jest Adwent?

Adwent to przygotowanie  na święto Bożego Narodzenia. Dla całego personelu naszego przedszkola, a przede wszystkim dla dzieci, adwent to zachwyt…. Zachwyt nad tym, że Jezus przychodzi. W tym wyjątkowym czasie w sposób szczególny przyglądamy się Bożemu Sercu. Staramy się poprzez dobre uczynki upodobnić nasze serca do serca Pana Boga.

            Ochronkową tradycją stały się już spotkania całej przedszkolnej społeczności z pensjonariuszami Zakładu Opieki Leczniczej, który mieści się w tym samym budynku co przedszkole. Naszą tradycją jest przeżywanie wspólnych chwil radości płynących z bycia razem i bezinteresownego obdarowywania babć i dziadków. Niestety w tym roku, w związku z pandemią, spotkanie z naszymi przyjaciółmi nie mogło się odbyć. 

Zaprosiliśmy więc do przedszkola s. Natalię z ZOL-u. To na jej ręce złożony został Dar Serca dzieci z Ochronki. Były to własnoręcznie przez dzieci pomalowane i udekorowane drewniane i styropianowe bombki. To wyraz naszej troski i pamięci o osobach starszych przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej. Spotkanie z Siostrą Natalią, które przebiegało w przyjaznej i pełnej wdzięczności atmosferze, zakończone zostało wspólnym odśpiewaniem przez nasze przedszkolaki pięknej świątecznej pastorałki „Gdy święta są”.

            Ten dzień obfitował w wiele pozytywnych emocji. W piątek nasze przedszkole odwiedził także św. Mikołaj. Wyjaśnił dzieciom, jak doszło do tego, iż zaczął obdarowywać innych.  Opowiedział o swojej obfitującej w różne przygody podróży do naszego przedszkola. Z nieukrywaną radością przyglądał się jak dzieci prezentowały specjalnie przygotowane na ten dzień piosenki i wiersz. Spotkanie zakończyło się wielkim obdarowywaniem prezentami.  Podarunki otrzymały nie tylko dzieci, ale także sam Mikołaj oraz elf – jego pomocnik.

            Gdy emocje już opadły, przyszła chwila zadumy.. ..nad tym, iż spotkanie z Mikołajem mogło by mieć miejsce każdego dnia naszego życia. A prezentami jakimi możemy się wzajemnie obdarzyć może być miłość, przyjaźń czy troska względem drugiego człowieka.

Anna Kulik

Nauczyciel, grupa Motylki